การสร้างจุดเชื่อมโยง

การสร้างจุดเชื่อมโยง
วิธีลิงค์ (Link) เว็บเพจเข้าด้วยกัน         
  สร้างจุดลิงค์ไปยังเว็บเพจอื่น
               การสร้างลิงค์เชื่อมโยงไปยังหน้าต่าง  ในเว็บไซต์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ  กับบริการเว็บเลยทีเดียว โดยการสร้าง
จุดลิงค์นั้นคือ การใช้  <A> ดังนี้
                                    
 ชื่อแท็ก:         A
 ชื่อแอตทริบิวต์:     HREF
 รูปแบบ:        <a HREF=”ที่อยู่ของเว็บเพจ“> จุดลิงค์ </A>
 ตัวอย่างการใช้:     <a href=”product.htm”> คลิกที่นี่ !!!</a>     
 ตำแหน่งที่ใช้:      <A> จะถูกใช้ระหว่าง <BODY>…</BODY>
 
                      การใช้งาน   <A> จะต้องใช้คู่กับแอตทริบิวต์  HREF เสมอ  เนื่องจากเราต้องระบุปลายทางที่จะเชื่อมโยง
ไปในกรณีที่ต้องการลิงค์ไปยังเว็บเพจที่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกัน เราสามารถกำหนดปลายทางด้วยพาธและชื่อไฟล์ HTMLได้ทันที

 ลิงค์ไปนอกเว็บไซต์           
 
การลิงค์ไปนอกเว็บไซต์คือ การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นนั่นเอง  วิธีที่ใช้จะเหมือนการสร้างจุดลิงค์ซึ่งได้ศึกษามาแล้ว ยกเว้นการ
กำหนดปลายทางซึ่งจะต้องกำหนดเป็นชื่อ  URL   
 
                    สร้างจุดลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
 
            เราจะมาสร้างจุดลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของ  Google  ดังนี้
             1.เพิ่ม   <A>
             2.กำหนดค่าให้แอตทริบิวต์   HREF เป็น   “http://www.google.com”
 

สร้างจุดลิงค์ไปยังเว็บเพจในเว็บไซต์อื่น          
 
               ในกรณีที่เราเจาะจงชื่อเว็บเพจที่เป็นปลายทางในเว็บไซต์อื่น  เราก็สามารถทำได้ง่ายๆ เช่นเดียวกับการพิมพ์ชื่อ
URL ที่ระบุชื่อไฟล์ด้วยดังนี้
            1.เปลี่ยนค่าที่กำหนดให้แอตทริบิวต์  HREF เป็น
   ”http://www.infopress2000.com/tip.html” 
 

สร้างจุดลิงค์ไปยังส่วนย่อยของเว็บเพจ            
 
                        วิธีในการลิงค์ภายในเว็บเพจเดียวกันจะแตกต่างจากทั้งสองวิธีข้างต้น โดยจะมีขั้นตอนในการกำหนด
ตำแหน่งที่เป็นปลายทางในเว็บเพจหน้านั้นๆ  เพิ่มขึ้นมาโดยใช้แอตทริบิวต์อีก  1 ตัวของ  <A>คือ  แอตทริบิวต์  NAME
   
 ชื่อแอตทริบิวต์:     NAME
 รูปแบบ:        <A NAME=”ชื่อปลายทาง”> ปลายทางของลิงค์ </A>
 ตัวอย่างการใช้:     <a name=”address”></a>
 ตำแหน่งที่ใช้:      ภายในแท็กเปิดของ  <A>
 
            ต่อไปนี้คือ  ตัวอย่างในการสร้างลิงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกระโดดข้ามเนื้อหาทั้งหมดของเว็บเพจ มายังส่วนที่เป็นชื่อ
และที่อยู่ของผู้จัดทำเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างสุดของเว็บเพจได้
  1.สร้างจุดปลายทางก่อนโดยกำหนดให้แอตทริบิวต์  NAME ของ   <A> มีค่าเป็น  address
    (หรือชื่ออื่นที่ต้องการ)
  2.กำหนดจุดลิงค์ตามปกติแต่เปลี่ยนการอ้างถึงปลายทางให้อยู่ในรูปแบบ  “#address”
 
 สร้างจุดลิงค์ไปยังส่วนย่อยของเว็บเพจหน้าอื่น      
 
 ไม่เพียงแต่เราจะสามารถลิงค์ไปยังส่วนย่อยของเว็บเพจหน้าเดียวกันเท่านั้น เพราะเรายังสามรถลิงค์ไปยังส่วน
ย่อยของเว็บเพจหน้าอื่นได้อีกด้วย แค่เรารู้ว่าเว็บเพจหน้านั้นได้ตั้งชื่อส่วนที่เป็นปลายทางไว้ว่าอย่างไรก็พอตัวอย่างนี้จะเป็น
การลิงค์ไปยังส่วนย่อยของเว็บเพจ  “product.htm”ดยส่วนดังกล่าวได้ตั้งชื่อไว้แล้วว่า  “part2”ด้วยวิธีการใช้
แอตทริบิวต์   NAME
      1.กำหนดให้แอตทริบิวต์    HREF มีค่าเป็น   “product.htm#part2”
 
 ลิงค์ไปยังอีเมลแอดเดรส            
 
                     ถ้าต้องการกำหนดให้ลิงค์ไปยังอีเมลแอดเดรสก็ให้กำหนดค่าแอตทริบิวต์   HREF (ปลายทางของลิงค์)  ในรูปแบบ
 “mailto: ชื่ออีเมลแอดเดรส”โดยมีขั้นตอนที่ต้องทำดังนี้
     1.กำหนดค่าให้แอตทริบิวต์    HREF เป็น    ”mailto: chodokwat@thaimail.com

 ลิงค์ไปยัง   FTP Server              
 
  ทำได้โดยกำหนดชื่อ  URL ให้อยู่ในรูปแบบ  “ftp://ชื่อของ   FTP  Server”
ตามขั้นตอนต่อไปนี้
        1.กำหนดค่าให้แอตทริบิวต์   HREF เป็น    “ ftp://ftp.chula.ac.th

 ลิงค์ไปยัง   News  Server       
              เราสามารถกำหนดได้ง่ายๆ  โดยต้องให้อยู่ในรูปแบบ   “news://ชื่อของ News Server”
         1.กำหนดค่าให้แอตทริบิวต์   HREF เท่ากับ   “news://news.man.torun.pl”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: