การจัดรูปแบบ

หลากหลายวิธีจัดการตัวอักษร             
 
รูปแบบตัวอักษรโดยทั่ว ๆ ไป   
 
          การปรับแต่งตัวอักษรให้มีลักษณะต่างไปจากปกติโดยที่เราเป็นคนกำหนดเองว่าต้องการให้ตัวอักษรมีลักษณะใด
เพิ่มเติมขึ้นมานั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

กำหนดความหนา
 
เราใช้ <B>  เพื่อกำหนดให้ตัวอักษรมีความหนามากกว่าปกติ ซึ่งการใช้  <B> มีรูปแบบดังนี้
 
 ชื่อแท็ก:                 B
 รูปแบบ:                <B>ตัวอักษรที่ต้องการเพิ่มความหนา</B>
 ตัวอย่างการใช้:       เมื่อกรอกชื่อเรียบร้อยแล้ว ให้เรา<b>คลิก</b>ที่ปุ่ม  OK
 ตำแหน่งที่ใช้:          ระหว่าง <BODY>…</BODY>
 

              กำหนดให้ตัวอักษรเอียง               
 
  ต่อไปนี้คือ  รูปแบบการใช้งาน < I > ซึ่งเป็นแท็กที่ใช้ในการกำหนดให้ตัวอักษรเอียง
 
 ชื่อแท็ก:               I
                      รูปแบบ:         <I>ตัวอักษรที่ต้องการกำหนดให้มีลักษณะเอียง</I>
 ตัวอย่างการใช้:      จะมีข้อความปรากฏขึ้นมาว่า <i>”ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่…”</i>
 ตำแหน่งที่ใช้:       ระหว่าง <BODY>…</BODY>
           ขีดเส้นใต้ที่ตัวอักษร                          
 
 เราสามารถเน้นข้อความหรือกำหนดหัวข้อให้เด่นได้ด้วยการขีดเส้นใต้โดยใช้ <U> 
ซึ่งรูปแบบการใช้งาน  <U> เป็นดังนี้
 
 ชื่อแท็ก:                    U
 รูปแบบ:                 <U> ตัวอักษรที่ต้องการขีดเส้นใต้ </U>
 ตัวอย่างการใช้:              กรุณาคลิกที่ปุ่ม  <U> Login </U>  เพื่อเข้าสู่ระบบ 
 ตำแหน่งที่ช้:               ระหว่าง  <BODY>…</BODY>
              เลือกฟอนต์ให้ตัวอักษรบางกลุ่ม         
 
               เมื่อเราต้องการให้บราวเซอร์ใช้ฟอนต์ที่เรากำหนดแทนฟอนต์ที่ผู้ใช้งานเว็บเพจกำหนดไว้ในบราวเซอร์ เราสามารถ
ใช้แอตทริบิวต์  FACE ของ  <FONT> ได้โดยมีรูปแบบดังนี้
 
 
 ชื่อแท็ก:             FONT
 ชื่อแอตทริบิวต์:         FACE
 รูปแบบ:            <FONT  FACE=”ชื่อฟอนต์”>ตัวอักษร</FONT>   
 ตัวย่างการใช้:          <font face=”freesiaUPC”>เมื่อกรอกชื่อเรียบร้อยแล้ว
              ให้เราคลิกที่ปุ่ม  OK  </font>
 ตำแหน่งที่ใช้:          <FONT>  จะถูกใช้ระหว่าง  <BODY>…</BODY>
                เลือกฟอนต์ให้ตัวอักษรเหมือนกันทั้งหน้า                
 
             จากวิธีการกำหนดของฟอนต์ที่ผ่านมา   เราได้กำหนดเฉพาะตัวอักษรบางตัวที่อยู่ระหว่าง <FONT>…</FONT>
เท่านั้น  ถ้าเราต้องการกำหนดให้ตัวอักษรทั้งหน้าเว็บเพจใช้ฟอนต์ชนิดเดียวกัน ถึงแม้ว่าเราจะสามารถทำได้ด้วย  <FONT> 
แต่จะไม่สะดวกสบายเท่ากับการกำหนดด้วย  <BASEFONT>   ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
 
 ชื่อแท็ก:                BASEFONT
 รูปแบบ:               <BASEFONT>ตัวอักษร
 ตัวอย่างการใช้:            <basefont>เมื่อกรอกชื่อเรียบร้อยแล้ว…
 ตำแหน่งที่ใช้:             ระหว่าง  <BODY>…</BODY>

 
ปรับขนาดตัวอักษร                  
 
            ขนาดของตัวอักษรสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยวิธีให้เลือกใช้หลายวิธี แต่วิธีที่ทำให้เราสามารถกำหนดขนาด
ได้ตามต้องการโดยสามารถทำได้ทั้งการกำหนดขนาดเข้าไปได้โดยตรง และการกำหนดขนาดโดยเปรียบเทียบกับขนาด
ของตัวอักษรปกตินั้นจะเป็นการใช้แอตทริบิวต์  SIZE   ของ   <FONT>  โดยมีรูปแบบดังนี้
 
 ชื่อแอตทริบิวต์:                 SIZE
 รูปแบบ:                <FONT SIZE=”1-7  หรือขนาดที่เทียบกับปกติ”>ตัวอักษร</FONT>
 ตัวอย่างการใช้:             <font  size=”5”>”ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่…”</font>หรือ
                             <font size=”+2”>”ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่…”</font> หรือ
                             <font size=”-1”>”ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่…”</font>
 ตำแหน่งที่ใช้:                ภายในแท็กเปิดของ  <FONT>

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: